Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verwerken en bewaren in ons systeem Melissa. Wij bewaren niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. In deze privacyverklaring van Praktijk voor cosmetische behandelingen Marie-José Meijer leest u hoe we met uw gegevens omgaan. Uiteraard staat bij het verwerken van uw gegevens het waarborgen van uw privacy en beschermen van uw gegevens centraal. Hierbij volgen we de richtlijnen vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het uitgangspunt is dat er enkel gegevens worden verwerkt die hoogstnoodzakelijk zijn, en dit doen we dan ook alleen indien wordt voldaan aan (een van) deze punten:
· U bent klant of leverancier van Praktijk voor cosmetische behandelingen Marie-José Meijer
· U bent in het verleden klant of leverancier geweest (korter dan 2 jaar)
· Vanwege een wettelijke verplichting

Bent u een klant, dan gebruiken wij uw gegevens om de afspraak te bevestigen, de factuur voor u op te maken en uw behandelgeschiedenis bij te werken. Dit doen we om vlot en efficiënt te kunnen communiceren over een evt. verschuiving van de afspraak en om ervoor te zorgen dat elke behandeling aansluit bij uw behoefte. Maakt u gebruik van declaratie via uw zorgverzekering, dan dient u zelf de factuur in. De factuur bevat de noodzakelijke gegevens voor deze declaratie.

Bent u een leverancier dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Om een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren.

Bent u potentiële klant en heeft u op de website het communicatieformulier ingevuld, dan komt deze binnen in onze mailbox. Er wordt vervolgens eenmalig contact gezocht. Leidt dit niet tot een klant-relatie dan worden uw gegevens vernietigd en verwijderd uit de mailbox. Uw gegevens worden niet in het CMS opgeslagen.

Stopt de klantrelatie dan verwijderen we uw gegevens binnen de wettelijke termijn van 2 jaar, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of er toestemming is gegeven voor langere verwerking. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Er worden in principe geen foto’s gemaakt van de behandeling. Is dat voor de beoordeling wel raadzaam wordt u vooraf toestemming gevraagd. Deze foto’s worden lokaal op de laptop opgeslagen en u kunt de foto’s ten alle tijden opvragen en laten verwijderen. Na het stopzetten van de behandeling worden foto’s nog maximaal nog een maand bewaard.

Uitwisseling van gegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van onze specialisten: cosmetisch huisarts Eefke Carey van Cosmetic Clinics en de huidtherapeuten van Cosmetique Totale worden uw gegevens uitgewisseld met deze twee bedrijven. Het gaat om uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en mailadres. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met de zorgverzekering. Uw gegevens worden niet verkocht of gebruikt voor commerciële uitingen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en als daartoe aanleiding bestaat, kunt u uw gegevens aanvullen of onjuistheden wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Tot slot kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen of overdracht van die gegevens aan een ander. Wilt u meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..